obrazek

 

Witamy!

W dniu 18 kwietnia 1945 roku w lokalu Urzędu Pełnomocnika Rządu w Kwidzynie odbyło się zebranie organizacyjne spółdzielni spożywców na którym postanowiono zgłosić akces do Spółdzielni "SPOŁEM", członkowie założyciele wnieśli wkłady jednorazowe w wysokości 1.000 zł każdy.
W roku 1949 powstają pierwsze komitety członkowskie. Zaopatrzenie odbywało się przy pomocy samochodu półciężarowego z demobilu i l pary koni. W 1950 roku uruchomiono własny warsztat remontowy, powstaje tucz świń, zostaje otwarta świetlica dla pracowników i biblioteka.
W kolejnych latach wzrasta liczba członków, działają liczne komitety członkowskie. W 1951 roku spółdzielnia posiada już 28 sklepów, l skład węglowy, dwa zakłady gastronomiczne, 5 piekarń, 2 zakłady masarskie i ciastkarnię.
W roku 1963 roku rozpoczęto budowę nowej piekarni o zdolności wypiekowej 2 ton pieczywa dziennie.
We wrześniu 1964 roku zorganizowano po raz pierwszy przy współudziale aeroklubu z Grudziądza "Święto latawca" na lotnisku w Korzeniewie.
W 1966 roku nastąpiło połączenie spółdzielni z PSS Gdańsk, która obejmowała wszystkie spółdzielnie z terenu województwa gdańskiego.
W roku 1967 oddano do eksploatacji pawilon Nr 29 przy ulicy Okrzei (obecnie Daszyńskiwego).
W roku 1969 uruchomiono nowy zakład gastronomiczny w budynku hotelowym otrzymał on nazwę "Kaskada.
W roku 1972 sieć handlowa spółdzielni składała się z 53 sklepów i 27 punktów sprzedaży drobnodetalicznej i sezonowej, a w roku 1973 zostały otwarte bar "Domino" i kawiarnia "Santos".
Od dnia l lipca 1976 roku nastąpiła reorganizacja handlu. Spółdzielnia "Społem" przejęła całkowicie handel artykułami spożywczymi, a przekazała do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego prowadzenie handlu artykułami przemysłowymi.
W dniu l stycznia 1983 roku zaczęła obowiązywać ustawa z 18 września 1982 roku "Prawo spółdzielcze" i z dniem l stycznia 1983 roku Oddział stał się na nowo samodzielną jednostką.
Urynkowienie handlu i przemiany ustrojowe przypadające na lata 1989 - 1992 były dla Spółdzielni bardzo trudne, wypowiadano nam umowy dzierżaw bez możliwości uczestnictwa w przetargach na ich wynajem. Spółdzielnia zmuszona była na rzecz miasta oddać 14 placówek handlowych.
W dniu 10.01.1992 roku przeniesiono biura Spółdzielni z ulicy Chopina na ulicę Piłsudskiego 45.
Rok 1995 jest okresem wprowadzania nowych zasad pracy. Zarząd dał możliwość całkowitej samodzielności kierownikom sklepów.
W październiku 1999 roku nastąpiło otrawcie nowego sklepu przy ulicy Długiej (sklepu Nr 7) i tym samym Spółdzielnia powiększyła sieć placówek detalicznych do siedmiu.
W 2003 roku dokonano modernizacji sklepu Nr 36 przy ulicy Spółdzielczej, a we wrześniu odbyły się obchody 10 - lecia Centrum Handlowego. Z tej okazji zorganizowano festyn dla mieszkańców miasta przed budynkiem Centrum.
We wrześniu 2004 r. rozpoczęto modernizację i rozbudowę sklepu Nr l przy ulicy Kasprowicza 18, który do tego czasu był dzierżawiony. Otwarcie wizytówki Spółdzielni jaką jest "Jedynka" nastąpiło 11.12.2004 roku. W roku 2009 zmodernizowano Centrum handlowe oraz budynek biurowca które otrzymało nowy odświeżony wizerunek. Rok 2011 to kolejny rok nowych inwestycji. W nowej kamienicy przy katedrze otwarto galerię "Dekorada" 15 kwietnia 2011r. W budynku obok miesiac poźniej 28 maja 2011r nastąpiło otwarcie kolejnego z naszych sklepów spożywczych, sklepu nr 5. Co za tym idzie od 2011r ilość placówek detalicznych "Społem" Kwidzyn powiększyła się do dziewięciu.

 

  Aktualności

Talony świąteczne!!!

Zapraszamy do zakupu talonów "Społem"

Będą one wspaniałym prezentem dla Państwa pracowników!!!

Jednocześnie informujemy, że realizujemy w naszych placówkach kupony...

pokaż »

Projekt, wykonanie i zarządzanie: ProfitCard sp. z o.o.